ANDOR’CIMS

Política de privacitat

El responsable del tractament de les dades personals

Titular: Cims Màgics SL
NRT: L-709043-P
Direcció: Carretera de les Agudes, 3, AD400 Sispony
Principat d´Andorra
Telèfon: +376 696646
E-Mail: info@andorcims.org

De conformitat amb la legislació aplicable, les dades que ens facilites passen a formar part del fitxer responsabilitat de Cims Màgics.

 

La informació que es recopila

Cims Màgics pot recopilar la informació personal dels usuaris del lloc web www.andorcims.org o que s’han registrat rebre newsletters.

Les informacions recopilades són les següents:
– nom, cognom i adreça de correu electrònic per identificar-te en totes les comunicacions,
– número de telèfon per poder contactar amb tu per a qualsevol incidència relacionada amb la compra de productes o informació sobre serveis
– adreça per poder fer els enviaments corresponents
– codi postal i país de residència per poder fer comunicacions en funció del teu lloc de residència i idioma
– data de naixement per tenir la certesa que ets major d’edat

Les dades es tracten d’acord amb la normativa aplicable i sempre vetllant per a la seva protecció, i s’utilitzen únicament amb la finalitat prevista, així com per comunicar qualsevol informació relacionada.

La veracitat i l’actualització de les dades facilitades són de responsabilitat teva.

 

La finalitat per a què es tracten les dades

Les teves dades personals es tracten amb les finalitats següents:
– Gestionar les vendes en línia i altres serveis de Cims Màgics
– Enviar-te newsletters de Cims Màgics
– Respondre a l’exercici dels teus drets

 

El temps durant el qual es guarden les dades

Cims Màgics conserva les teves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari, tenint en compte les finalitats per a les quals han estat facilitades, les necessitats de donar resposta a consultes que es plantegin o resoldre incidències en relació a la venda de productes, la realització de millores i el compliment dels requisits que exigeixi la legislació aplicable. Després d’aquest període, les dades personals romandran emmagatzemades en tots els sistemes de Cims Màgics, tret que decideixis donar-les de baixa.

 

El motiu per al qual es poden tractar les teves dades

Cims Màgics pot tractar les teves dades personals:
– Per a l’execució del contracte de compravenda de productes, ja que, com a usuari, estàs obligat a facilitar les dades que siguin necessàries per a la seva execució. En cas de no fer-ho, no es podrà dur a terme la compravenda, ja que les dades també són necessàries per gestionar l’enviament i emetre la factura de compra.
– Segons el consentiment que has donat a l’hora de recopilar les dades personals mitjançant qualsevol dels formularis.

 

Cessió de les dades personals

Ni les teves dades personals, ni les de cap altre usuari poden ser cedides o comunicades per Cims Màgics a tercers sense la teva autorització expressa, llevat a administracions i organismes públics, quan així ho exigeixi la legislació aplicable.

 

La protecció de les dades personals

Cims Màgics ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal adaptant-se al que s’estableix a la Llei qualificada 15/20013, de 18 de desembre de protecció de dades personals.

 

Els teus drets respecte a les dades personals

Els drets que pots exercir com a usuari són els següents:
– Dret d’accés: tens dret a obtenir la confirmació que Cims Màgics està tractant dades personals, així com a accedir a aquestes.
– Dret de rectificació: tens dret a sol·licitar que Cims Màgics rectifiqui les teves dades personals quan siguin inexactes o incompletes.
– Dret de limitació i/o oposició: tens dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades o oposar-t’hi. En aquest cas, només es conserven per a l’exercici o defensa de reclamacions.
– Dret de supressió/oblit: pots sol·licitar-nos que les teves dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides.
– Dret a reclamar: Tens dret a presentar una reclamació prop de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

L’exercici d’aquests drets i de qualsevol consulta relativa al tractament que es fa de les teves dades es pot efectuar mitjançant una sol·licitud dirigida a l’adreça electrònica info@andorcims.org. Cal que indiquis, junt amb la sol·licitud, el teu nom i cognoms, domicili o correu electrònic a efectes de notificacions, així com una fotocòpia d’un document d’identitat.

 

Modificació de la política de privacitat

Si es produeix qualsevol canvi en aquesta política de privacitat després de que l’hagis acceptat, se’t comunicarà per correu electrònic.